Philip Willemyns

Philip Willemyns
vaardig in recht

016 22 28 91

Persoonlijke juridische bijstand

Omdat Philip Willemyns u een persoonlijke service wil leveren, koos hij bewust voor een eenmanskantoor. Zo komt uw dossier niet bij een medewerker of stagiair terecht. In de mate van het mogelijke behandelt Philip Willemyns het zelf en voert hij ook zelf de pleidooien. Daarnaast houdt hij ook persoonlijk contact met u. Want in professionele juridische bijstand zijn een goede vertrouwensband en een efficiënte behandeling van uw dossier onontbeerlijk.

Specialist juridisch advies in Leuven

Philip Willemyns behandelt verschillende soorten rechtsdossiers: van aansprakelijkheids-, verkeers-, familie- en echtscheidingsrecht tot contracten-, straf- en arbeidsrecht. Zijn mening: niet elk conflict hoeft op een gerechtsprocedure uit te draaien. Want is er kans op een minnelijke, onderhandelde oplossing? Dan verkiezen we die boven een dure en ellenlange procedure.

Ervaren advocaat in Leuven

Philip Willemyns heeft meer dan 30 jaar ervaring als advocaat in Leuven. Acht jaar was hij lid van de raad van de Orde van Advocaten aan de Leuvens balie. Nu zetelt hij als plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Die ervaring gebruikt hij om voor u tot de best mogelijke schikking of uitspraak te komen.

Zoekt u een advocaat in Leuven die u van begin tot eind persoonlijk bijstaat?
Neem voor al uw juridisch advies contact op met Philip Willemyns.

Contacteer ons